Instal·lació d’ascensors elèctrics sense cambra de maquinària

Els ascensors eléctrics sense cambra de maquinària són en l’actualitat els més sol·licitats per a nova construcció.

Les seves avantatges són clares:

 • Instal·lat tot en un sol espai (el recinte)
 • Rapidesa (a partir de 1 m/s)
 • Eficiència energètica (grup tractor Gearless)
 • Confort (variador de freqüència)
 • Efectivitat (maniobra selectiva /pesacarregues).

A més es poden subministrar per a qualsevol nombre d’aturades i sense límit de càrrega, és per tot això que avui en dia el 80% d’ascensors que s’instal·len són d’aquest tipus.

Els ascensors eléctrics sense cambra de maquinària comparteixen els mateixos elements bàsics que els ascensors elèctrics clàssics, que són:

 • Guies i suports       
 • Xassís de cabina i contrapès   
 • Cables de suspensió
 • Grup tractor
 • Contrapès
 • Limitador de velocitat
 • Quadre maniobra  
 • Portes de replà i portes cabina  
 • Botoneres de replans i cabina
 • Cabina                   
 • Instal·lacions elèctriques           
 • Amortidors
Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.