Instal·lació de PLATAFORMES

Les plataformes que instal·la, conserva i repara Ascensors Soler, estan sota la directiva de maquines 89/392 CEE, i poden transportar des de 50 Kg fins a 10000 Kg en qualsevol condició; fred extrem, intempèrie o atmosferes explosives.

I en cada cas estudiem la millor solució segons el tipus, el volum, el pes, l’altura de càrrega a desplaçar.

Les plataformes que instal·la, conserva i repara Ascensors Soler, estan sota la directiva de maquines 89/392 CEE, i poden transportar des de 50 Kg fins a 10000 Kg en qualsevol condició; fred extrem, intempèrie o atmosferes explosives.

I en cada cas estudiem la millor solució segons el tipus, el volum, el pes, l’altura de càrrega a desplaçar.

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.