BARCELONA
Hotel Mirror

Instal.lació de 3 ascensors panoramics elèctrics sense cambra de maquinaria d’11 aturades a l’Hotel Mirror, Barcelona.

Corsega

Corsega
Carrer de Còrsega, 255, 08036 Barcelona, España
Direction

Galeria d’imatges

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.