ASCENSORS SOLER

Benvinguts a la nostra pàgina web:

En nom d’Ascensors Soler, els donem la més sincera benvinguda a la nostra pàgina Web en la que esperem i trobin tota la informació que necessitin sobre ascensors, plataformes i portes automàtiques.

Ascensors Soler, empresa familiar constituïda a Barcelona l’any 1968, manté l’objectiu d’oferir qualitat, disseny i professionalitat als sectors de l’elevació i automatismes.

Els nostres actius més valuosos son un personal altament qualificats i coneixedors del producte amb valors de màxima qualitat i voluntat de servei, la nostre flota de vehicles i les nostres instal·lacions.

Agrair a tots els nostres clients la seva confiança durant els 50 anys que acabem de celebrar.

David Polls Luna
Director-Gerent
davidpolls@ascensors-soler.cat

Benvinguts a la nostra pàgina web:

En nom d’Ascensors Soler, els donem la més sincera benvinguda a la nostra pàgina Web en la que esperem i trobin tota la informació que necessitin sobre ascensors, plataformes i portes automàtiques.

Ascensors Soler, empresa familiar constituïda a Barcelona l’any 1968, manté l’objectiu d’oferir qualitat, disseny i professionalitat als sectors de l’elevació i automatismes.

Els nostres actius més valuosos son un personal altament qualificats i coneixedors del producte amb valors de màxima qualitat i voluntat de servei, la nostre flota de vehicles i les nostres instal·lacions.

Agrair a tots els nostres clients la seva confiança durant els 50 anys que acabem de celebrar.

David Polls Luna
Director-Gerent
davidpolls@ascensors-soler.cat

Història

Ascensors Soler, empresa familiar constituïda a Barcelona l’any 1968, dedicada el sector de l’elevació, manté l’objectiu d’oferir qualitat, disseny i professionalitat al mercat de Catalunya.

Les més de 3500 instal·lacions realitzades avalen aquest criteri.

Des de l’any 2008 s’ha incorporat l’activitat de venda, muntatge i instal·lació de tot tipus d’automatismes, com a resposta a les demandes que els nostres propis clients ens sol·liciten.

SOCIS FUNDADORS

EQUIP HUMÀ I FILOSOFÍA

La direcció dels diferents departaments recau sobre professionals altament qualificats i coneixedors del producte, mercat i necessitats. Cada àrea tècnica disposa d’enginyers per a donar resposta a tots aquells problemes que puguin sorgir. Aportant en cada cas la millor solució.

QUALITAT, SEGURETAT I SERVEI

El compromís de Ascensors Soler S.A., amb la Qualitat queda patent en l’adequació dels processos, productes i serveis, amb plena satisfacció, als requisits de la Norma UNE-ISO-9001: 2015.

El sistema de disseny de l’empresa és conforme als requisits exigits en l’Annex XII mòdul D de la Directiva 2014/33/UE del Parlament Europeu, relativa a l’armonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d’ascensors.

A més, Ascensors Soler S.A. compleix amb els requisits d’un sistema de gestió de la seguretat i salut laboral, norma ISO 45.001:2018, per a permetre el control dels riscos laborals i per tant millorar el seu rendiment en aquesta matèria.

En quan al Serveis, es disposa d’un sistema permanent de comunicació que permet resoldre qualsevol situació anòmala les 24 del dia, tots els dies de l’any.

Ascensors Soler forma part del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya, del Gremi de Serrallers de Catalunya i de Pimec, a més és Distribuïdor Oficial dels fabricants de portes Geze i Hörmann.

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.