MANTENIMENT MULTIMARCA

Ascensors Soler, gracies el seu equip tècnic dedicat exclusivament al manteniment, i a la seva flota de vehicles equipada amb tots els elements necessaris, està capacitada per a la conservació i reparació de tot tipus d’Ascensors, Plataformes i/o Portes Automàtiques de qualsevol marca nacional i/o internacional.

Contracti ara segons els plans de manteniment possibles:

PLA BÀSIC D’ASCENSORS

A partir de

33€

AL MES +IVA

 • Revisió de l’ascensor amb la periodicitat necessària segons normativa.
 • Realització de feines preventives i correctores.
 • Pòlissa de responsabilitat civil de 3.000.000 €
 • Rescat de persones atrapades a la cabina 24 hores tots els dies de l’any.
 • Opcional: Reparació de dilluns a divendres (excepte festius) 
 • Opcional: Reparació en festius i caps de setmana

PLA ORDINARI D’ASCENSORS

A partir de

55€

AL MES +IVA

 • Revisió de l’ascensor amb la periodicitat necessària segons normativa.
 • Realització de feines preventives i correctores.
 • Pòlissa de responsabilitat civil de 3.000.000 €
 • Reparació de l’ascensor de dilluns a diumenge en horari laboral.
 • Rescat de persones atrapades a la cabina 24 hores tots els dies de l’any.

PLA SUPERIOR D’ASCENSORS

A partir de

99€

AL MES +IVA

 • Revisió de l’ascensor amb la periodicitat necessària segons normativa.
 • Realització de feines preventives i correctores.
 • Substitució de peces per mantenir en servei la instal·lació durant la vida útil dels elements principals.
 • Pòlissa de responsabilitat civil de 3.000.000 €
 • Reparació de l’ascensor de dilluns a diumenge en horari laboral.
 • Rescat de persones atrapades a la cabina 24 hores tots els dies de l’any.

PLA PORTES AUTOMÀTIQUES

A partir de

22€

AL MES +IVA

 • Revisió periòdica de la porta segons contractació.
 • Pòlissa de responsabilitat civil de 3.000.000 €
 • Atenció i possibilitat de reparació els festius segons contractació.
Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.