INSTAL·LACIONS

Des de 1968 Ascensors Soler ha realitzat més de 3500 instal·lacions, a tot Catalunya, i també a Madrid, Donostia, Valladolid, Elche, Cerler, Freetown (Sierra Leone) i d’altres.  Sempre treballant amb el màxim rigor i complicitat vers el client, i aplicant en tots els processos tant l’experiència acumulada, capacitat tècnica i certificacions de qualitat, disseny i seguretat obtingudes.
La instal·lació dels diferents productes es realitza majoritàriament en obres de nova construcció, encara que també, degut a noves normatives o canvis d’usos d’espais es realitzen a obres ja construïdes.

En tots dos casos, Ascensors Soler, estudia els projectes, aconsella el client tècnica i legalment, i proposa la millor opció mitjançant la corresponent oferta escrita i documentada.

Ascensors Soler disposa de dos àrees de productes: ELEVACIÓ i AUTOMATISMES D’ACCÉS.

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.