Instal·lació de plataformes de tisora

La plataforma de tisora és un elevador per a càrregues i / o persones autoportant, amb les reaccions a la base de la plataforma, per a recorreguts petits, i adequada per a posada en altura de treball, descàrrega de  camions, per salvar petits desnivells en el transit de carretons o vehicles de moviment de carregues, etc… 

Anomenades de tisora per els braços articulats que fan l’elevació.

Les nostres plataformes de tisora són conformes a la norma EN-1570.

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.