Instal·lació de plataformes de càrrega

Les plataformes de càrrega, que es fabriquen conforme la Directiva de maquines 89/392 CEE, poden transportar qualsevol tipus de càrrega, des de 50 Kg a 10000 Kg, en qualsevol condició, fred extrem, intempèrie, atmosferes explosives.

Les plataformes de càrrega, es construeixen depenen de les necessitats en un, dos o quatre pistons oleodinàmics, i les portes d’accés es poden adaptar a qualsevol dimensió i conforme a la norma EN-81-58.

Les diferents possibilitats d’embarcament de les plataformes de càrrega poden ser: simple, doble ó triple i amb una, dos o fins i tot tres portes per replà.

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.