Instal·lació de muntaplats i muntadocuments

Els Muntaplats/Munta documents/Munta instruments són petits muntacàrregues específics per el transport vertical amb l’accés de càrrega en alçada, degut el tipus de càrrega, estris restaurant, llibres o documents, aparells de laboratori, etc…

Les portes d’accés acostumen a ser del tipus guillotina, per facilitar la càrrega / descàrrega, i les cabines també acostumen a portar safates separadores.

Estan conforme la norma de  maquines, directiva 89/392 CEE. 

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.