Instal·lació de minicàrregues

Els minicàrregues són petits elevadors pensats per el transport de carretons, caixes, o altres elements a peu pla, utilitzats majoritàriament en el sectors de l’Industria i els Serveis.

Els minicarregues tenen com a gran avantatge l’espai necessari per a la seva instal·lació ja que la cabina te poca alçada, i per tant el recinte mai supera la pròpia alçada de les plantes.

Estan conforme la Directiva de maquines 89/392 CEE.

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.