Instal·lació d’ascensors oleodinàmics sense cambra

Els ascensors oleodinàmics te com a avantatges, la senzillesa de la seves parts mecàniques, no necessita contrapès i per tant redueix els espais necessaris per a la seva instal·lació,  un funcionament silenciós degut el sistema que utilitza; pistó d’impulsió oleodinàmica i confort per al viatger gràcies al grup de vàlvules que permet accelerar i descelerar.

Per contra, com a màxim serveix 10 aturades, i la potència elèctrica necessària és elevada.

Els elements bàsics dels ascensors oleodinàmics són:

 • Guies i suports       
 • Xassís de cabina                         
 • Cables de suspensió
 • Grup impulsor       
 • Pistó                                           
 • Limitador de velocitat
 • Quadre maniobra   
 • Portes de replà i portes cabina  
 • Botoneres de replans i cabina
 • Cabina                     
 • Instal·lacions elèctriques          
 • Amortidors
 • Armari Compacte.
Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.