Instal·lació d’ascensors elèctrics amb cambra de maquinària

Els ascensors elèctrics per passatgers que Ascensors Soler instal·la, van des de 100 Kg a 6000 Kg, de càrrega, amb velocitats de 0,1 m/s a 4 m/s, i per a edificis des de 2 nivells fins a 50.

L’inici de l’elevació moderna es remunta a mitjanç del segle XIX (E.G.Otis 1852), els primers ascensors eren de vapor, i va ser el 1880 (W. von Siemens) quan es va construir el primer ascensor elèctric, això va significa un gran canvi constructiu que va permetre fer edificis molt més alts que fins aleshores.

Els primers ascensors elèctrics, disposen de cambra de maquinaria, els anomenem ascensors elèctrics clàssics, i encara que cada cop menys projectats en obra nova, es poden subministrar amb normalitat.

En l’actualitat hi ha dos elements que s’han incorporat al món de l’ascensor per la seva eficàcia, confort i sobretot, la seva sostenibilitat respecte els sistemes precedents, són el Variador de Freqüència aplicat a la maniobra elèctrica, i el grup tractor sense reductor anomenat Gearless.

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.