Instal·lació d’andanes mòbils

Les andanes mòbils són la evolució de l’escala mecànica per poder transportar també aparells rodats, per fer-ho s’eliminen els graons i  els converteix en una superfície llisa utilitzant el mateix mecanisme que l’escala, això limita la inclinació com a màxim a 12º, per tant requereix molt espai disponible per poder esser instal·lades.

En un últim pas les andanes mòbils es comencen a instal·lar a 0º per espais amb distàncies llargues a recórrer fins aleshores a peu, i finalment es dissenyen amb la capacitat d’accelerar i arribar a transportar 15.000 persones/hora  a 2 metres per segon.

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.