BARCELONA
Conexió Urbana – Amilcar / Grau

Instal lació d’ascensor panoramic urbà de 2 aturades, 900 kg, instal.lat l’any 2009, per salvar un desnivell entre carrers el Turó de la Peira.

Grau

Grau
Passatge de Grau, 18, 08031 Barcelona, España
Direction

Galería de imágenes

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.