Instal·lació de portes plegables

Amb les portes plegables Slimdrive completa la sevagamma d’automatismes de 7cmD’alçada i ofereix màxima llibertat en el disseny d’ accessos automàtics

En cas d’espais reduïts, l’ automatisme plegableSlimdrive SF aconsegueix màxims passos lliures.L’alçada de la porta plegable de sol 7cm. Ofereixmàxims avantatges sobretot en reformes. 

Slimdrive SF existeix tant en versió Standard com en versió RF amb sistema de redundància de doble motorhomologat per a sortides d’emergència i socors. 

Tecnologia de les Portes plegables 

La utilització de tecnologia de microprocessador d’última generació assegura un alt confort defuncionament així com de seguretat i ofereix la possibilitat de connexió de tot tipus d’elementsd’activació.

Si desitja pot posar-se en contacte amb nosaltres o trucar-nos al número de telèfon 934 216 911

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.