Instal·lació d’automatismes d’accés – molls de càrrega

Molls de Càrrega amb màxima  resistència i seguretat en operacions de càrrega  i descàrrega. L’anivellació  perfecta amb llavi abatible per a compensar l’espai existent entre el moll i la superfície de càrrega  del vehicle.

Si ho desitja pot posar-se en contacte amb nosaltres o trucar-nos al número de telèfon 934 216 911

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.